Groshart beveiligingstechniek B.V. informeert u graag over de verschillende mogelijkheden.

Zorgsystemen


Het is erg belangrijk een veilige omgeving voor ouderen of gehandicapten te creëren.
Zorgsystemen geven een gevoel van veiligheid en kunnen van levensbelang zijn.

De keuze voor het juiste zorgsysteem is erg belangrijk. Groshart beveiligingstechniek B.V. informeert u daarom graag over de verschillende mogelijkheden.


Toezichthoudende domotica
Domotica staat voor elektronische communicatie tussen allerlei elektrische toepassingen in de
woning en de woonomgeving ten behoeve van bewoners en dienstverleners.

Met domotica worden communicatie, ontspanning en andere huishoudelijke bezigheden makkelijker gemaakt. Hierdoor kunnen ouderen en gehandicapten in sommige gevallen langer zelfstandig wonen.
Ook de veiligheid wordt verhoogd. Domotica in de zorg verkleint de kans dat een incident niet wordt opgemerkt.

Een aantal voorbeelden van toezichthoudende domotica:


Akoestische bewaking

In de nachtzorg wordt veel gebruik gemaakt van akoestische bewaking. Deze systemen bewaken cliënten door continu het geluid in verschillende ruimtes te monitoren.
Bij overschrijding van een geluidsdrempel, kan de zorgverlener fragmenten terug luisteren en bepalen of het noodzakelijk is om de cliënt te bezoeken.

Dwaaldetectie

Voor patiënten die wel eens weg willen lopen uit de zorginstelling is er het dwaaldetectie systeem.
Dit systeem vergrendelt automatisch de deur wanneer een bewoner deze deur nadert.

Door middel van automatische en ongemerkte elektronische bewaking wordt de deur gesloten als er een patiënt in de buurt is.
Als de patiënt samen met een bevoegd verpleegkundige het veilige gebied verlaat wordt de deur niet gesloten.

De begeleider draagt een badge die het mogelijk dat de deuren geopend blijven.

Camerabewaking

Met behulp van camerabewaking kan men op afstand informatie verkrijgen over wat er gebeurt in een andere ruimte.

Uitluistersysteem

Met behulp van microfoons worden geluiden geregistreerd. Het is mogelijk om bepaalde drempelwaarden in te stellen. Bij overschrijding van de drempelwaarde krijgt de zorgverlener een signaal.