Een brandmeldinstallatie is een samenstelling van aan elkaar aangepaste apparatuur, leidingen en toebehoren van leidingen, die nodig zijn voor het ontdekken van de brand

Brandmeldinstallaties


Groshart beveiligingstechniek B.V. is een gecertificeerd bedrijf voor brandmeldinstallaties.
Een brandmeldinstallatie is een samenstelling van aan elkaar aangepaste apparatuur, leidingen en toebehoren van leidingen, die nodig zijn voor het ontdekken van brand, het melden van brand en het geven van stuursignalen ten behoeve van andere installaties.

Een automatische brandmeldinstallatie laat de aanwezigen in een gebouw via optische signalen en geluidssignalen weten dat het gebouw moet worden geëvacueerd in het geval van brand of een ander noodgeval.

Een brandmeldinstallatie geïnstalleerd door een gecertificeerd installatiebedrijf is voorwaarde van een gemeente of verzekeraar.

Een goede brandmeldinstallatie is van levensbelang. U kunt de schade beperken als u er snel bij kunt zijn.Groshart beveiligingstechniek B.V. kan voor u

Een programma van eisen opstellen
De installaties installeren
Onderhouden en beheren
Certificeren


Brandmeldsystemen

Ontruimingscentrales
Lineaire thermische detectie
Gasdetectie
Kleefmagneten
Branddetectie adresseerbaar
Branddetectie conventioneel
Sprinklermeldcentrales
Blussystemen
Aspiratiesystemen